Xaylaphanoi.com
Trang chủ » Sản phẩm » NHÀ LẮP GHÉP PANEL » Thi công phòng sạch

Thi công phòng sạch

Phòng sạch có thể kiểm soát được môi trường làm việc là điều rất quan trọng để sản xuất hàng hóa có chất lượng. Lựa chọn làm một văn phòng lắp ghép là phù hợp với chi phí đầu tư và yêu cầu sử dụng.

Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm với nhà lắp ghép theo Modul

Các phòng sạch lắp ghép theo Modul có thể sử dụng được cho nhiều ứng dụng sản xuất yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

VĂN PHÒNG TRONG NHÀ MÁY

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM SẢN XUẤT TRONG NHÀ MÁY

 

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM SẢN XUẤT

Các đơn vị liên kết
Call: 0977249819