Xaylaphanoi.com
Trang chủ » Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình các bước thực hiện lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Bước 1: Sau khi đo đạc lấy kích thước nhà xong sẽ tiến hành làm phần móng cột nhà.

Lưu ý: Vì nhà rất nhẹ so với nhà xây theo cách truyền thống nên các hố móng của nhà lắp ghép rất đơn giản, không cần phức tạp.

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

 

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

Quy trình lắp dựng nhà lắp ghép

 

 

Các đơn vị liên kết
  • nha lap ghep
Call: 0977249819