Xaylaphanoi.com
Trang chủ » ĐỒNG HÀNH CÙNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG THANH TÂM

ĐỒNG HÀNH CÙNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG THANH TÂM

Hình ảnh ngôi nhà từ thiện Thanh Tâm, nơi nuôi dưỡng chăm sóc các cụ già neo đơn không nơi nương tựa tại địa chỉ:

Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín, Hà Nội

 

Hiện tại, ngoài các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà từ thiện thì ngoài ra chúng tôi đang trợ cấp gạo hàng tháng cho gần 30 trường hợp là các cụ, các cháu nhỏ có ra đình đặc biệt khó khăn. Mức trợ cấp gạo hàng tháng là 10kg gạo cho mỗi hoàn cảnh khó khăn.Danh sách nhận trợ giúp nhân đạo chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục được mở rộng.

Dưới đây là 1 số hình ảnh các gia đình đặc biệt nghèo khó, các cụ già neo đơn không nơi nương tựa chúng tôi đang trợ cấp gạo hàng tháng.

“ Mỗi khi ai giúp đỡ ai, là lòng thương yêu bác ái ”

ĐỒNG HÀNH CÙNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG THANH TÂM ĐỒNG HÀNH CÙNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG THANH TÂM ĐỒNG HÀNH CÙNG MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG THANH TÂM

Các đơn vị liên kết
  • nha lap ghep
Call: 0977249819